U wilt

✓ hulp met uw Excelsheet van een Excel expert
✓ zelf aan uw sheet kunnen blijven bouwen
✓ ondersteuning van iemand met financieel inzicht
✓ al uw datastromen uit verschillende databases overzichtelijk presenteren


Ik help u graag verder met uw Excelapplicatie:

Ik bouw al 25 jaar Excelsheet die begrijpelijk van opzet zijn en gemakkelijk uit te breiden en te onderhouden zijn. M.b.v. dropdowns en de zoekfuncties van Excel breng ik heel veel gegevens samen in één overzicht. Klik hier om een voorbeeld hiervan te zien.

In eerste instantie maak ik zoveel mogelijk gebruik van de uitgebreide mogelijkheden van Excel. Dit draagt bij aan de eenvoud van het sheet. De kracht van macro’s gebruik ik om herhalende taken te automatiseren en daar waar nodig de functionaliteit van Excel uit te breiden, zoals het benaderen van internetpagina’s.

Lees hier wat klanten zeggen over mijn dienstverlening

Hieronder leest u de meest recente opdrachten die ik heb uitgevoerd. Bij een aantal van deze is ook een link beschikbaar om een voorbeeld van het eindproduct te bekijken.


RWE verzorgt de productie van stroom in West Europa. RWE beheert hiervoor 14 centrales in Nederland en België en 23 in Duitsland. Om de resultaten van iedere centrale te kunnen berekenen worden gegevens uit 17 verschillende databases gebruikt.
Een gedeelte van de kosten wordt direct aan een bepaalde centrale toegekend, andere worden via verdeelsleutels toegekend. Bij het bouwen van het sheet is het belangrijk aan te tonen dat het totaal van de gegevens uit de database klopt met het totaal wat berekent wordt voor alle centrales samen.
Het programma genereert uiteindelijk voor ieder centrale afzonderlijk, als ook voor het totaal van alle centrales, een financieel overzicht met de resultaten per maand. Deze overzichten kunnen met één druk op de knop naar pdf-bestanden worden weggeschreven.


Bij hypotheekadviseurs is er grote behoefte aan een sheet dat binnen enkele minuten antwoord geeft op de vraag: “is deze woning voor deze klant financieel bereikbaar”. De grote web-based applicaties voldoen hierbij niet. Ze zijn te traag en eisen dat er te veel informatie wordt ingevoerd voordat een duidelijk antwoord gegeven wordt.
Het Excelsheet dat in nauwe samenwerking met drie hypotheekadviseurs is ontwikkeld, voorziet in deze behoefte. In 30 seconden is er een duidelijk antwoord en daarnaast biedt het sheet de mogelijkheid om iedere mogelijke mix van hypotheekvormen door te rekenen. Het sheet bestaat uit meer dan 120 sheets en alleen gebruikers die via een website API zijn geautoriseerd kunnen het bestand openen.
Demo van het sheet dat ontwikkeld is voor Calfin


De Crux adviseert gemeenten en waterschappen over capaciteitsplanning en competentiescores. Voor dit werk is er behoefte aan een tool die werkt op basis van Excel, maar de gebruiker het gevoel geeft gegevens in te voeren op een eenvoudige website. Dit is gerealiseerd door het gebruik van grafische elementen en het verbergen van alle uiterlijke kenmerken van Excel. Ondanks dit blijft de eenvoud van het gebruik van Excel intact.
Om gegevens van veel verschillende locaties te kunnen verzamelen is een systeem ontwikkelt waarbij er voor iedere afdeling een eigen Excelsheet wordt gegenereerd, waarna gegevens centraal worden verzameld en gepresenteerd. Om het mogelijk te maken updates van het programma uit te rollen is een systeem bedacht waarbij de interne data in aparte Excel files worden opgeslagen.
Demo van een decentraal sheet voor het verzamelen van scores op competenties van werknemers.

Lees hier wat klanten zeggen over mijn dienstverlening

Sidcon levert (pers)afvalcontainers aan gemeenten voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Om gemeenten te assisteren in de besluitvorming rond de beste manier om dit afval in te zamelen, is een groot verplaatsbaar touchscreen van 2 bij 1 meter aangeschaft. Hierop wordt m.b.v. een volledig grafische Excelapplicatie het effect van verschillende beleidsbeslissingen inzichtelijk gemaakt.


Om de leefomgeving in woonwijken te verbeteren, brengt Verder recherche en woondiensten de onzichtbare problematiek in kaart. Ze doet dit door het combineren van veel verschillende datastromen, om zo de onregelmatigheden te kunnen aanwijzen.
Er is een systeem ontwikkeld dat aan de hand van verschillende externe databases gegevens verzameld over één woonadres. Daarnaast is een module ontwikkeld om voor een gegeven adres actielijsten te maken en de voortgang hiervan te monitoren.


GivACard is een van de eersten die zich heeft toegelegd op het ondersteunen van verkoopketens bij het verkopen van cadeaukaarten. Om ieder verkooppunt te voorzien van de juiste informatie over verkochte kaarten, commissies en servicekosten, is een systeem ontwikkeld in Excel dat aan de hand van extern aangeleverde databestanden de juiste gegevens verzamelt en deze omzet naar overzichten en facturen die automatisch via email worden verzonden. Daarnaast genereert het systeem bestanden die nodig zijn voor de boekhouding.

Lees hier wat klanten zeggen over mijn dienstverlening

Voor het nieuwbouwproject van de stichting Bartiméus in 2009-2014 was een budgetboek ingericht. Bij het uitsplitsen van dit budget naar 4 verschillende fasen ontstonden zoveel handmatig aangebrachte verwijzingen dat het sheet niet meer sluitend kon worden gemaakt. Door het toepassen van de juiste formules werden werd bereikt dat de juiste bedragen werden gesommeerd en bleef het eindtotaal kloppend. Ook werden grafieken toegevoegd om de ontwikkeling inzichtelijk te maken evenals koppelingen naar en van het boekhoudpakket. Hierdoor konden geaccordeerde projecten betaalbaar worden gesteld en konden verschillen tussen de boekhouding en het budgetboek worden opgespoord.


Infinitas heeft als een van haar taken het drukken van de boeken van Noordhoff Uitgevers en Plantyn. Ze maakt hierbij gebruik van verschillende drukkers, verspreid over de hele wereld. Bij iedere drukker is een bepaald volume ingekocht, uitgaand van de verwachte hoeveelheid drukwerk. Door het efficiënt verdelen van de printopdrachten kan veel geld worden bespaard. Er is een spreadsheet ontwikkeld dat onder andere rekening houdt met: ingekocht volume, kosten per print, verschepingskosten, uiterste leverdatum. Het sheet wordt een keer per week doorgerekend, daarna verzonden naar de verschillende afdelingen ter controle. De feedback op deze doorrekening wordt weer meegenomen in de berekening van volgende week.


Het aangeschafte verhuurpakket gaf onvoldoende inzicht in de opbrengsten en kosten per complex. Daarom is een Excelapplicatie ontwikkelt die direct gekoppeld is aan de database van het verhuurpakket. Hierdoor hoeven er geen gegevens worden ingevoerd, maar kan wel de gewenste managementinformatie worden gepresenteerd.
Daarnaast is een module ontwikkeld om de energiekosten te verdelen voor een complex dat energiezuinig werd verwarmd en verlicht.

Referenties
RWE
In mijn zoektocht naar ondersteuning bij het automatiseren van een rapportage in excel kwam ik bij Jeroen uit. Hij kon snel ruimte maken in zijn agenda en was prettig en direct benaderbaar.

Jeroen heeft ons geholpen in het opzetten van een rapportage, waarbij excel formules de belangrijkste schakel vormen en we zo min mogelijk gebruik maken van macro’s. Dit was een expliciete wens omdat hiermee de verdere ontwikkeling van de rapportage in eigen beheer kan worden gedaan.

Die opdracht heeft Jeroen perfect uitgevoerd, waardoor de rapportage nog verder ontwikkeld en aangepast is door onszelf. Daarnaast heeft hij ons overtuigd dat door minimaal gebruik van macro’s, veel tijdsintensieve handelingen konden worden voorkomen, en we zijn blij dat we zijn advies hebben aangenomen.

Daarnaast dacht Jeroen erg goed mee in logica van de inrichting van de rapportage, was goed bereikbaar voor vragen en kwam met een creatieve oplossing om thuis nog verder te kunnen werken zonder vertrouwelijke data te delen.

Kortom, Jeroen heeft verstand van zijn vak, past de wensen van de klant goed in zijn werk, is makkelijk benaderbaar en gedreven om een goede oplossing te realiseren.
I. v. Eersel


Calfin
Wij van Calfin zijn zeer tevreden over de samenwerking met Xllent. Jeroen vertaalt op gestructureerde wijze de complexe hypotheekmaterie voor ons naar Excel. Waar wij een sheet nodig hebben voor een berekening, vangt hij deze in één enkele formule. Ook zorgt hij voor sheets die gemakkelijk uit te breiden zijn en kijkt hij vooruit zodat nieuwe aanpassing gemakkelijker gemaakt kunnen worden.
Wij werken zelf aan de vormgeving, wat voor ons kostenbesparend werkt.
D. de Weijer


Verder
Voor een opdracht diende ik een analyse te maken vanuit een aantal verschillende informatiebronnen. Jeroen van Buuren heeft een format ontwikkeld waarin ik de verschillende informatiebronnen kan toevoegen en Excel daar vervolgens een samenvattend bronbestand van maakt. Als verdieping heeft hij de mogelijkheid gecreëerd om per regel een actielijst te koppelen. Door zijn inzicht heeft hij mijn vraag efficiënt vertaald naar een werkend product. Daarnaast reageert hij snel op vragen en het leveren van nazorg.
M. Tiemessen


de Crux
Jeroen is een hele fijne man om mee samen te werken. Ik vind het geweldig dat hij vanuit een diepgewortelde integriteit als ondernemer meedenkt en initiatief neemt om onze gezamenlijke business te vergroten. Ik vertrouw Jeroen als mijn beste vriend en raad hem bij iedereen aan!
B. Verhaagen